Mefisto GRAND
 
Software pro řízení větších hotelů a hotelových řetězců.
Mefisto HOTEL
 
Software vhodný pro menší a střední hotely a penziony.
Mefisto GOURMET
 
Software pro restaurace a provozy rychlého občerstvení.
Mefisto CAMPUS
 
Software pro správu velkých ubytovacích kapacit.
Mefisto SPA
 
Software určený pro ubytovací zařízení s lázeňským provozem.
Mefisto RELAX

 
Nový produkt pro sportovní, relaxační a wellness centra.

HLAVNÍ STRÁNKA > Mefisto CAMPUS
 > Mefisto CAMPUS - podrobný popis software pro koleje a ubytovny
[odeslat odkaz] [printer friendly]
Mefisto CAMPUS - podrobný popis software pro koleje a ubytovny
 
Mefisto CAMPUS obsahuje stejnou funkcionalitu jako komerční hotelový produkt Mefisto HOTEL se specifickými rozšířeními z nichž některá jsou uvedena níže.
 
Distribuované řešení
Architektura Mefisto CAMPUS umožňuje variabilní technické řešení z pohledu uchovávání dat. Základem je centrální server, kde jsou uložena data ze všech provozů. V jednotlivých provozech jsou pak samostatné servery (mohou být současně pracovními stanicemi). V každém provozu jsou data týkající se tohoto provozu. Seznamy klientů a historie pobytů jsou přístupné ve všech provozech. Mezi provozy a centrálním serverem dochází k průběžné výměně dat s využitím např. sítě internet. Celé řešení zaručuje vždy dostupnost dat v jednotlivých provozech i na centrálním serveru i v případě výpadku spojení.
 
Zadání pobytu
Základem je zadání pobytu neboli rezervace, která může být i přenesena z jiného systému. Celý proces je co možná nejvíce   zjednodušen a klienta je možno ubytovat na tři kliknutí myši. Základní ubytovací jednotkou je lůžko, přičemž systém podporuje jak práci se samostatnými lůžky tak současně s celými pokoji. Při výběru lůžka je možno používat různé filtry, výběr služeb pro pravidelné účtování k pobytu.
 
Podpora „kritických“ termínů
Systém obsahuje funkce pro řešení situací, kdy je nutné obsloužit najednou velké množství klientů. Typicky jsou takovým obdobím např. hromadné nástupy na koleje. V tomto období lze na jednom pracovišti za den přijmout desítky až stovky klientů. Systém umožňuje jednoduše řešit všechny běžné i méně obvyklé provozní situace, jako je opožděný či předčasný nástup, ukončení pobytu před nebo po plánovaném termínu, stěhování mezi pokoji i mezi provozy (kolejemi) s přenosem finanční historie, atd.
 
Evidence smluv a korespondence
Systém umožňuje na základě zadaných šablon tisk ubytovacích smluv (šablon může být libovolné množství). Každé vytištění smlouvy je zaevidováno. Lze využívat modul pro hromadný tisk smluv (např. před nástupy na kolej). Dále systém podporuje rozesílání obecných informativních emailů, dále emailů s předpisem plateb za služby, emaily dlužníkům (s následným automatickým naúčtování penále). Všechna tato korespondence je evidována a dostupná v kartě klienta.
 
Vyhrazené kapacity
Určení vybraných pokojů pro které typy klientů (studenti, lektoři, komerční, atd.) se mají přednostně v určitém časovém období používat. Pomocí vyhrazených kapacit je možné lépe plánovat využití celé kapacity provozů pro různé klienty.
 
Rozšířené informace u klientů
Možnost přenosu popisu klienta z externího systému (např. studijního). Možnost přenosu a zobrazování fotografie klienta z externího systému (např. studijního).
Možnost automatického vyhledávání studentů pomocí čtečky RF čipů ve studentských průkazech.
Samostatný nástroj pro rychlé vyhledání klientů podle různých údajů.
  
Napojení na elektronické bankovnictví
Systém obsahuje modul pro propojení s elektronickým bankovnictvím. Je zde možnost automatické tvorby hromadných inkasních příkazů (pokud je tento způsob platby využíván). Dále obsahuje modul pro zpracování bankovních výpisů. Lze využívat automatické „párování“ plateb, ruční párování plateb, zpracování plateb placených na poště, atd.
 
WWW rozhraní
Pro klienty s dlouhodobým ubytováním (např. studenty) je možné využívat WWW rozhraní, které umožňuje klientům kontrolu jejich údajů, zobrazení finanční historie, zobrazení zasílané korespondence, zadávání způsobu platby a bankovního spojení, zobrazování aktuálně volných kapacit, atd.
 
WWW rezervace pro komerční provoz
Pro komerční využití ubytovací kapacity jsou k dispozici on-line rezervace s přímým propojením do databáze. Rezervující klient tak on-line získá potvrzení rezervace a tato rezervace je v reálném čase zaznamenána do systému.
 
Vyúčtování dlouhodobých pobytů
Lze také využit integrovaný fakturační modul. Tento fakturační modul umožňuje vystavovat faktury běžným klientům i v rámci organizace (tzv. vnitrofiremní faktury jsou automaticky vystaveny bez DPH). Každý klient má vedenu detailní finanční historii s přehledem jak naúčtovaných služeb tak i přijatých plateb. Měsíční uzávěrka kompletně řeší automatické zpracování všech finančních operací až po finální účetní doklady. Podle typů klientů, období a typu ubytování systém umožňuje pracovat s různými cenovými hladinami ubytování. Jednoduše lze zadávat další dlouhodobě účtované služby (např. elektrické spotřebiče, internet, …). Systém umožňuje pracovat z tzv. dlouhodobou zálohou, která je zaplacena při nástupu a využita k úhradě služeb při ukončení pobytu. Systém obsahuje propracovaný systém zálohového předpisu ubytovacích služeb. K úhradě služeb lze používat hotovost, platební karty, bankovní převody, platbu inkasem, atd.
 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁKAZNICKÁ SEKCE