RSS
Databáze znalostí : Popis software > POS
   

V konfiguraci sw lze u pokladen nastavit, zda se má na tisknutých objednávkových bonech na POS zobrazovat celková cena za daný BON. Standardně je vypnuto.
V konfiguraci plateb lze k platbám typu Úvěr (Na pokoj) doplnit konkrétní číslo klienta. Daná platba při namarkování na POS se pak již na nic neptá a přímo namarkuje položky na účet daného klienta. Číslo klienta je nutné nejprve zjistit např. z e...
Doplněna možnost pojmenování účtů na POS. K zadání názvu účtenky je nutné doplnit na klávesnici odpovídající POS-funkci.
Doplněn export dat (Manažer → Export) se všemi prodanými položkami z POS za vybrané období pro následný přenos např. do MS Excel.
Doplněn export dat POS - DETAILN SEZNAM PRODANCH POLOžEK. Zobrazuje všechny prodané položky v modulu POS za vybraný interval dnů. Slouží především k následným analýzám prodeje z POS např. v MS Excelu.
Doplněna možnost tisknou na objednávkových bonech celkovou částku. Funkce se zapíná v nastavení Pokladen výběrem volby TISKNOUT CELKEM NA BONECH NA POS.
Ke každé platbě markované na POS lze nastavit počet automaticky vytištěných kopií účtenky. Toto nastavení má přednost před nastavením u POS Stanice.
Do sw doplněna možnost zadávání Výčetek. Funkce se vyvolá z dialogu Pokladní kniha. Funkce je určena především pro provozy Nordsee.
Doplněna nová tisková sestava pro POS: PD122 Druhový přehled pro vybranou platbu
POS - Editace klávesnic - doplněno vyhledávání prodejní varianty podle skladového kódu položky
Nově je do průvodců k tiskovým sestavám doplněna volba "Počet dnů zpětně", která zajistí při zadání počtu dnů > 0, že při tisku sestavy (v zázemí i na POSTerminálu) se nabídne pouze vybraný počet dnů zpětně.