RSS
Databáze znalostí : Popis software > Uživatelská práva
Doplněno nové uživatelské právo "Úpravy v minulosti (poč.dnů)" které umožní editovat maséra daný počet dnů zpětně. * Recepce - SportB - Úpravy v minulosti (poč.dnů) * !!! výchozí hodnota je 0 = nelze zpětně
Doplněno nové právo na změnu DUZP (data zdanitelného plnění) u hotelových účtů a faktur. Uživatelská práva → Recepce → Hotelová pokladna → Práce s účty → ZMĚNA DUZP
Do FIT je doplněna funkce + uživatelské právo MANAžERSK STORNO. Uživatelé s tímto právem mají možnost storen všech rezervací (i ve stavu probíhá, ukončeno, apod.)
Doplněna funkce a právo pro úplné vymazání banketingové akce (doposud akcím bylo možné pouze nastavit status _Zrušeno_). Nastavení práva: Recepce → Banketing → Úplné vymazání akce
Doplněna dvě nová práva: Recepce → Ostatní → Práce s klienty → Založení firmy Recepce → Ostatní → Práce s klienty → Editace firmy Práva mají vliv na zakládání firem v číselníku Firem a cestovních kanceláří a v číselníku Dodavatelé.
V uživatelských právech pro REC lze nastavit omezení na povolené položky a povolené platby. Prvním právem se volba aktivuje, druhým se pak povolí položky / platby, které může uživatel markovat na hotelové účty. Recepce → Hotelová pokladna → Práce s účty...
Do sw doplněno právo RUČNÍ ÚKLID POKOJE. Aby bylo právo aktivní, je nutné v systémových parametrech aktivovat klíč: REC_UP_RucniUklid - REC: kontrolovat právo na Ruční úklid (Y/N)
Do sw doplněno právo Check-In neuklizených. Uživatelé, kteří nemají toto právo povoleno, nemohou provést Check-in na pokoji, který je označen jako neuklizený. Aby bylo právo aktivní, je nutné ho v systémových parametrech aktivovat: REC_UP_CheckInNeukl ...
Doplněno nové uživatelské právo na hromadnou editaci prodejních variant. X
Doplněno nové uživateslké právo pro práci s rezervacemi v modulu FIT. Pro každé sportoviště se nastavuje, zda pro něj uživatel může pracovat s rezervacemi nebo ne.
Doplněno prvávo POVOLENÍ OTEVŘENÍ UZAV. DOKL., které umožní uživatelům opět otevřít uzavřené doklady. Otevřít lze doklady v neuzavřeném období.