RSS
Databáze znalostí : Verze software > Důležité změny
Je možné nastavit výchozí typ Osokonta při zakládání přes dialog "Založení nové karty". _Nastavuje se v MHS_KONFIG, heslo OS_VYCHOZI_TYP, uvádí se ID z tabulky POS_OS_TYPES_
Nová sestava RR158C Přehled stravy - snídaně, obědy, večeře + ceník * obsahuje pro vybraný den seznam všech pokojů (pobytů) kde mají ubytovaní hosté stravu * započítává se strava zadaná v rámci pobytu i strava namarkovaná na hotelový účet * ses...
V modulu FBS byla doplněna možnost pracovat s kalkulacemi na vybraných skladech jako s hotovými výrobky. Tato funkcionalita umožňuje řešit situaci, kdy na jednom skladu (např. kuchyni) výrobky vyrábíte (a odtěžujete suroviny), na dalších skladech s ...
U ukončených pobytů (po checkout nebo po namarkování ubytování) lze v editaci pobytu omocí funkce Editace ceny ubytování zobrazit NHLED na cenovou skladbu.
Fakturace - doplněna možnost zaplatit fakturu hotově nebo kreditní/platební kartou.
Rooming list, Rezervace, Pobyt - výbět z Banky hostů - doposud bylo vyhledávání jména hosta maximálně podle prvních zadaných 6 znaků, nyní je již bez interního omezení.
Oprava pobytu - upraven výpočet cen v režimu Podle lůžek * ceníky jednotlivých klientů na jednom pokoji nyní mohou mít různou skladbu období
Oprava pobytu - opraveno zadávání rezervací v režimu celý pokoj * při nedostatečném počtu volných lůžek pro vyhrazenou kapacitu se generoval nesprávný počet neusazených pokojů
Archiv zálohových faktur - doplněna funkce pro Storno zálohové faktury * storno zálohové faktury nemá vliv na jiné údaje v sw
Mapa hotelu - doplněno zobrazení času Check-inu do horní lišty
Editace pobytu - umožněna editace velké poznámky hosta (z banky hostů) a firmy (aktualizuje se v kartě hosta / firmy).
Konfigurace ceníků ubytování - doplněno pole zaokrouhlení pro určení ceny ubytování.
Hoteloý účet - doplněna možnost ručního nastavení DUZP (data zdantelného plnění). Pokud se před uzavřením účtu nastaví ručně DUZP, zůstáva toto DUZP i po uzavření hotelovéh účtu (doposud se DUZP přepsalo dle nastavení systému).
Doplněna nová funkce Použití pokoje v průběhu dne. Pro vybraný den v Mapě hotelu je vpravo nahoře možné přepínat mezi seznam neusazených rezervací a seznamem Daily use. V seznamu Daily use je možné pro jednotlivé pokoj zadat použití pokoje v průběhu d...
Do seznamu účastníků kurzů doplněna funkce "Odeslat email všem účastníkům" (Doplňkové funkce) * funkce otevře emailového klienta (přes MAPI) * do seznamu příjemců jsou doplněny emaily všech účastníků kurzu (pokud jsou vyplněny v jejich kartě klie...
* u jednotlivců doplněn tisk seznamu osob na pokoji * doplněna varianta tisku bez cen
Při kopírování akcí se zkopírují i připojené rauty z FBS (založí se nové doklady do odpovídajících dnů podle nově zkopírované akce).
Při vkládání položek se doplňuje Druhová skupina a Rastr podle prodejní varianty dané skladové položky (pokud existuje prodejní varianta).
Do seznamu akcí doplněna funkce "Rekalkulace všech rautů z vybrané akce". Funkce přesune položky ze všech rautů připojených k dané akci do modulu FBS-Rekalkulace a provede rozpad do surovin (zboží). Smyslem této funkce je spočítat, co bude na dan...
V konfiguraci plateb lze k platbám typu Úvěr (Na pokoj) doplnit konkrétní číslo klienta. Daná platba při namarkování na POS se pak již na nic neptá a přímo namarkuje položky na účet daného klienta. Číslo klienta je nutné nejprve zjistit např. z e...
Do banketingových akcí doplněna "velká" interní poznámka. Tato poznámka se nikde netiskne.
Upraven výběr maséra - nabízí se jen ti kteří mají vyplněnou pracovní dobu
Doplněna možnost změnit maséra/trenéra i po checkoutu (vyúčtování, uzavření) rezervace v modulu FIT.
Do sw byla přidána další databáze pro vkládání libovolných dokumentů v návaznosti na: * rezervaci ubytování * banketingovou akci * záznam v bance hostů * záznam v číselníku firem
V případě evidence více hotelů v jedné databázi, je nyní možné generovat elektroniceké (emailem) policejní přihlášky pro jednotlivé hotely. Nastavení se provede v tabulce MHS_KONFIG přidáním k jednotlivým klíčům na konce _+číslo pokladny. Také lze změnu...