RSS
Databáze znalostí : Popis software > Osokonta
Je možné nastavit výchozí typ Osokonta při zakládání přes dialog "Založení nové karty". _Nastavuje se v MHS_KONFIG, heslo OS_VYCHOZI_TYP, uvádí se ID z tabulky POS_OS_TYPES_
Doplněna možnost nastavení výše částky, od které se automaticky navyšuje složený kredit. V nastavení Typ Osokont přibyla volba "Bonus od výše složeného kreditu" na záložce "Bonusy - kredity". Výchozí hodnota je 0. Pokud se zde nastaví např. 1000 ...
V zadání pobytu je možno doplnit vazbu na Osokonta = na věrnostní karty.
Doplněna možnost vystavování zálohových faktur pro Osokonta. V kartě Osokonta je možnost zaškrtnout volbu VYSTAVIT ZÁLOHOVOU FAKTURU a zadat VÝŠI ZÁLOHY. Následně je v seznamu pro vystavení zálohových faktur zobrazeno dané Osokonto a při vystavování zál...
Doplněna možnost automatické tisku pro Osokonta při ukončení rezervace v modulu FIT. Jaká sestava se vytiskne se určuje parametrem SPB_TiskCerpaniKreditu (SPB: tisknout čerpání kreditu po checkoutu) v systémových parametrech. Pro tento účel byly vytvo...
V typu Osokonta je možné nadefinovat výši slevy pro standardní ubytování a pro balíčky (mají v hlavičce ceníku atribut B). Sleva je přenesena do zadání pobytu po vybrání osokonta s odpovídajícím typem.
Do modulu FIT + Osokonta doplněna funkcinality pro práci s hosty, kteří jsou členy klubu. Je zde podpora pro zadávání členů, vyúčtování členství, sledování příchodů a odchodů, atd.
Doplněno testování platnosti Osokonta při platbě na POS účet. Doposud se netestovalo!!!
Osokonta - do funkce Export dat doplněn nový přehled DAPO (dárkových poukázek) za období, který obsahuje infromace o zůstatcích a obratech financí na dárkových poukázkách (Osokontech).