RSS
Databáze znalostí : Popis software > FIT
Doplněno nové uživatelské právo "Úpravy v minulosti (poč.dnů)" které umožní editovat maséra daný počet dnů zpětně. * Recepce - SportB - Úpravy v minulosti (poč.dnů) * !!! výchozí hodnota je 0 = nelze zpětně
Do sw je dopněno zvýraznění rezervací v modulu FIT, které mají vybrány hosta se zadaným pobytem / rezervací ubytování, s termínem pobytu v jiný den, než je rezervace ve FIT. Funkce slouží především k zvýraznění těch rezervací ve FIT, ke kterým bylo vyst...
Funkce "Export skupiny", která vyexportuje rezervace pro vybranou ubytovanou skupinu, je upravena tak, že exportuje i rezervace přiřazené k vybrané banketingové akci.
Potvrzovací dopisy * doplněny nové typy potvrzení pro FIT (22 FIT Word 2007- (docx), 24 FIT Email, 26 FIT Email Html) * nové tagy pro FIT: * MSWFIT_RezNum * MSWFIT_Sportoviste * MSWFIT_Jmeno *
Do seznamu účastníků kurzů doplněna funkce "Odeslat email všem účastníkům" (Doplňkové funkce) * funkce otevře emailového klienta (přes MAPI) * do seznamu příjemců jsou doplněny emaily všech účastníků kurzu (pokud jsou vyplněny v jejich kartě klie...
Upraven výběr maséra - nabízí se jen ti kteří mají vyplněnou pracovní dobu
Doplněna možnost změnit maséra/trenéra i po checkoutu (vyúčtování, uzavření) rezervace v modulu FIT.
Do FIT je doplněna funkce + uživatelské právo MANAžERSK STORNO. Uživatelé s tímto právem mají možnost storen všech rezervací (i ve stavu probíhá, ukončeno, apod.)
Do editace rezervací (modul FIT) je doplněna záložka Příprava / úklid. Zde lze zadat dobu, osobu, službu a požadavky pro přípavu a úklid k dané rezervaci. Po zadání se pro přípravu a úklid vytvoří v rozvrhu rezervací blokace dle zadání (pro přípravu / ...
Do zadání blokací v modulu FIt je doplněna možnost zadání služby. Toto nastavení se používá např. pro následné vyhodnocování práce pracovníků (masérů) kdy je pomocí blokace řešeno více služeb v rámci balíčku služeb.
Doplněna možnost automatické tisku pro Osokonta při ukončení rezervace v modulu FIT. Jaká sestava se vytiskne se určuje parametrem SPB_TiskCerpaniKreditu (SPB: tisknout čerpání kreditu po checkoutu) v systémových parametrech. Pro tento účel byly vytvo...
Do modulu FIT doplněno automatické odesílání emailu v následujících situacích: * upozornění, že má klient jednorázovou rezervaci * upozornění, že má klient hodinu z dlouhodobé rezervace * upozornění pro účastníka kurzu, pokud má rezervaci jako náh...
V sw lze nastavit, aby se rezervace provedené v modulu Banketing zobrazovaly jako blokace v modulu FIT. Aby toto zobrazení fungovalo, je nutné nastavit provázanost mezi prostorami modulu Banketing a sportovišti modulu FIT.
Doplněno nové uživateslké právo pro práci s rezervacemi v modulu FIT. Pro každé sportoviště se nastavuje, zda pro něj uživatel může pracovat s rezervacemi nebo ne.
K trenérům / masérům je možné přiřadit barvu, které se zkopíruje k rezervaci, kde jsou vybráni. Barva se pak zobrazuje u rezervace jako barevný vodorovný proužek.
Do modulu FIT doplněna funkce pro zadání pracovní doby masérů, trenérů, apod.
Do modulu FIT + Osokonta doplněna funkcinality pro práci s hosty, kteří jsou členy klubu. Je zde podpora pro zadávání členů, vyúčtování členství, sledování příchodů a odchodů, atd.
FIT - Vylepšena práce s rezervacemi s Přípravou a Úklidem * doplněno storno přípravy / úklidu pokud se vystornuje rezervace ke které toto patří * doplněno drag&drop * + další drobná vylepšení
FIT - upravena rezervace dluhodových / kurzů * cena se počítá za počet hodin ne za období * doplněn přepínač pro volbu 1x za 14 dní (kurz je např. každý sudý týden) * doplněno automatické vynechávání zavíracích dnů (nastavení se provádí v Kalendář...
FIT - k masérům lze nastavit druhové skupiny a následně se zobrazují pro daného maséra pouze služby z těchto druhových skupin Lze tak omezit pro jednotlivé maséry služby (masáže, procedury), které mohou poskytovat.