RSS
Databáze znalostí : Popis software > Banketing
Při založení rautu z banketingové akce u požadavku strava se nastavuje datum rautu podle data zadaného u tohoto požadavku v akci.
Do seznamu akcí doplněna funkce pro editaci ubytování bez nutnosti otevření banketingové akce.
Povolena editace karty firmy z Editace banketingové akce (zrušeno uzamčení firmy)
V modulu Banketing (v nastavení) je možné k jednotlivým požadavkům (Technika, Uspořádání prostor) zadat několik cen a ty pojmenovat (např. cena za 1/2 dne, za den, za hodinu). Při výběru požadavku do akce se pak sw zobrazí seznam cen a umožní požadovano...
Funkce "Export skupiny", která vyexportuje rezervace pro vybranou ubytovanou skupinu, je upravena tak, že exportuje i rezervace přiřazené k vybrané banketingové akci.
Upraveno kopírování banketingových akcí v případě vystavené zálohové faktury. Pokud se kopíruje akce, k níž byla vystavena nebo zaplacena zálohová faktura, zkopíruje se do nové akce i tato informace (akce pak není v seznamu k vystavení nové zálohové fak...
Při kopírování akcí se zkopírují i připojené rauty z FBS (založí se nové doklady do odpovídajících dnů podle nově zkopírované akce).
Do seznamu akcí doplněna funkce "Rekalkulace všech rautů z vybrané akce". Funkce přesune položky ze všech rautů připojených k dané akci do modulu FBS-Rekalkulace a provede rozpad do surovin (zboží). Smyslem této funkce je spočítat, co bude na dan...
Do banketingových akcí doplněna "velká" interní poznámka. Tato poznámka se nikde netiskne.
Počet znaků v názvu banketingové akce byl zvětšen na 100.
Doplněna funkce a právo pro úplné vymazání banketingové akce (doposud akcím bylo možné pouze nastavit status _Zrušeno_). Nastavení práva: Recepce → Banketing → Úplné vymazání akce
Do seznamu Banketingových akcí je doplněna funkce pro namarkování požadavků zadaných v dané banketingové akci. * ke každému požadavku, který se má namarkovat, musí být v konfiguraci Banketingu nastavena odpovídající služba * pokud není služba nastav...
V sw lze nastavit, aby se rezervace provedené v modulu Banketing zobrazovaly jako blokace v modulu FIT. Aby toto zobrazení fungovalo, je nutné nastavit provázanost mezi prostorami modulu Banketing a sportovišti modulu FIT.