RSS
Databáze znalostí : Popis software > FBS
Při založení rautu z banketingové akce u požadavku strava se nastavuje datum rautu podle data zadaného u tohoto požadavku v akci.
V modulu FBS byla doplněna možnost pracovat s kalkulacemi na vybraných skladech jako s hotovými výrobky. Tato funkcionalita umožňuje řešit situaci, kdy na jednom skladu (např. kuchyni) výrobky vyrábíte (a odtěžujete suroviny), na dalších skladech s ...
Název skladové položky rozšířen na 60 znaků
Do editace Tablů a rautů je pod ikonu "Aktualizace prodejní ceny dle prodejních variant" doplněna volba pro přepočet ceny jako "Repre". Tato volba dopočítá prodejní u všech položek dokladu cenu jako (skladovou cenu + DPH) +10%. * Před přepočtem je a...
Při vkládání položek se doplňuje Druhová skupina a Rastr podle prodejní varianty dané skladové položky (pokud existuje prodejní varianta).
Do seznamu akcí doplněna funkce "Rekalkulace všech rautů z vybrané akce". Funkce přesune položky ze všech rautů připojených k dané akci do modulu FBS-Rekalkulace a provede rozpad do surovin (zboží). Smyslem této funkce je spočítat, co bude na dan...
Inventury - do fyzického soupisu doplněno pole pro aktuální stav a rozdíl (rozdíl se počítá hned se při změně fyzického množství). Po založení inventury MUS BT ALESPOň JEDNOU PROVEDEN PřEPOčET INVENTURY pro dopočet aktuálního stavu. Přesné vyhodn...
Příjemky - doplněna kontrola duplicitního čísla dodacího listu od doavatele.
Doplněno nové uživatelské právo na hromadnou editaci prodejních variant. X
Doplněno prvávo POVOLENÍ OTEVŘENÍ UZAV. DOKL., které umožní uživatelům opět otevřít uzavřené doklady. Otevřít lze doklady v neuzavřeném období.
Výdejky - upravena funkce Doplnění PC
Inventury - do fyzického soupisu doplněna možnost zadávat množství ve formě součtu, tzn. např. zadání 2+3+2 - program sečte a uloží jako 7. Zapíná se v konfigu parametrem FBS_INV_SCITAT = 'Y'. Zapnutím se vypíná rozpad součtu do množstní a doplňkového m...
Konfigurace skladů - doplněno pole Platný. Neplatné sklady se dále nenabízejí k výběru.
Nové právo Přístupné sklady pro inventář. Právo omezuje zadávání převodek pro slady označené jako inventář (v poli Options je atribut "I")
Do tisku dodacích listů, převodek, výdejek a inventur doplněn údaj kdo doklad založil a kdo ho naposledy editoval.
Oprava zobrazení měrných jednotek u prodejních variant v náhledu na skladové položky.