RSS
Databáze znalostí : Verze software > 4.3 > 4.3.1 > 4.3.1.204
Nenačítá se email při výběru hosta z Banky hostů, pokud je v rezervaci již vyplněný (tedy při doplňování vazby do banky hostů u již vytvořené rezervace).
Oprava pobytu - výběr přes firmu - nepřepisuje se poznámka a email v rezervaci, pokud je již vyplněno.
Při plabě v cizí měně (č. 102) se nabízí tisk příjmového dokladu.
Technická závada na pokoji (dočasné vyřazení pokoje) - nová volba "Stornovat pouze vybraný interval". Pokud je zadána delší technická závada, lze nyní vystornovat (uvolnit pokoj) pro vybraný interval dnů.