RSS
Databáze znalostí : Verze software > 4.3 > 4.3.1 > 4.3.1.203
U klientů kteří mají nastavenu v rezervaci platbu kartou se zobrazí při checkinu dialog pro zadání karty (pokud již není karta zadána dříve) s možností doplnění všech údajů z karty.
Opraveno zadávání bankovních účtů hotelu, doplněn filtr platný/neplatný.
Dopélněn nový systémový parametr REC: zobrazovat RČ (Y/N) [REC_RCVisible] Umožní skrýt rodná čísla klientů.
FIT - k masérům lze nastavit druhové skupiny a následně se zobrazují pro daného maséra pouze služby z těchto druhových skupin Lze tak omezit pro jednotlivé maséry služby (masáže, procedury), které mohou poskytovat.
Nový systémový parametr REC: fakturace číslo bankovního účtu podle měny faktury (Y/N) [REC_FaktBUCDleMeny] Pokud se zapne, nebere se BUC z klienta ale podle měny doklady a měny bankovního účtu.
Rooming list - lze vypnout dohledávání z BH. Nový systémový parametr REC: vypnuté automatické dohledávání z BH v Roominglistu (Y/N) [REC_VyhledavaniBHRLOff]. Parametr se využije v případě použití čteček dokladů, kdy nechcete automaticky dotahovat údaj...
Seznam Firem - doplněn filtr podle restrikcí. Seznam restrikcí lze nově nastabit v systémových parametrech.
Opravena chyba při uzavírání EUR účtů pokud byl přeplatek mezi 1Kč a 1 EUR tak se oprace neby v některých případech korektně dokončena.
Upraveno zaplacení zálohové faktury tak, aby se faktura vystavovala na firmu u klienta a ne přímo na klienta pro kterého byla vystavena.
Při zadávání rezervací je upravena nabídka pro vyhledávání z Banky hostů a firem tak, aby se nezobrazovaly neplatné firmy.
Zrušen tisk DPH na nedaňových dokladech (platba na pokoj apod.) Tisk lze v případě potřeby zapnoyt v systémových parametrech pomocí volby: POS: tisknout DPH na nedaňových dokladech (Y/N) [POS_NDD_PrintVAT]
Osokonta - do funkce Export dat doplněn nový přehled DAPO (dárkových poukázek) za období, který obsahuje infromace o zůstatcích a obratech financí na dárkových poukázkách (Osokontech).