RSS
Databáze znalostí : Verze software > 4.3 > 4.3.1 > 4.3.1.202
Potvrzovací dopisy * doplněny nové typy potvrzení pro FIT (22 FIT Word 2007- (docx), 24 FIT Email, 26 FIT Email Html) * nové tagy pro FIT: * MSWFIT_RezNum * MSWFIT_Sportoviste * MSWFIT_Jmeno *
Vytvořen nový export: REC - Přehled ubytovaných hostů dle pořadí Check-in
POS - Editace klávesnic - doplněno vyhledávání prodejní varianty podle skladového kódu položky
Inventury - do fyzického soupisu doplněna možnost zadávat množství ve formě součtu, tzn. např. zadání 2+3+2 - program sečte a uloží jako 7. Zapíná se v konfigu parametrem FBS_INV_SCITAT = 'Y'. Zapnutím se vypíná rozpad součtu do množstní a doplňkového m...
Konfigurace skladů - doplněno pole Platný. Neplatné sklady se dále nenabízejí k výběru.
Nové právo Přístupné sklady pro inventář. Právo omezuje zadávání převodek pro slady označené jako inventář (v poli Options je atribut "I")
Do tisku dodacích listů, převodek, výdejek a inventur doplněn údaj kdo doklad založil a kdo ho naposledy editoval.
Konfigurace plateb - nový atribut "Přimarkovat provizi k vratce". Do pole "ID klient pro POS" se uvede číslo služby, která se bude markovat jako provize (nejlépe typ služby = 3), pole cene udává počet procent provize. Funkce se využije v případě "plat...
Opraven náhled na Kartu hosta z Opravy rezervace
Opraveno zaplacení zálohové faktury platbou EUR v minulosti
Doplněno testování platnosti Osokonta při platbě na POS účet. Doposud se netestovalo!!!