RSS
Databáze znalostí : Verze software > 4.3 > 4.3.1 > 4.3.1.201
Upraveno kopírování banketingových akcí v případě vystavené zálohové faktury. Pokud se kopíruje akce, k níž byla vystavena nebo zaplacena zálohová faktura, zkopíruje se do nové akce i tato informace (akce pak není v seznamu k vystavení nové zálohové fak...
Doplněno generování čísel dodavatelů při založení nového dodavatele
Výdejky - upravena funkce Doplnění PC
V Bance hostů je opravedna funkce Duplicity.
Potvrzovací dopisy - rozšíření o nové tagy týkající se zálohové faktury vystavené k danému pobytu:
Banka hostů - doplněna volba pro ukládání hostů až po CheckInu (syst. Parametry "REC: Banka hostů - ukládat záznam až po CheckInu (Y/N)")
Mapa hotelu - doplněno zvýrazňování čísla pokoje a dne podle pozice kurzoru
V seznamu hotelových účtů je doplněno zobrazení čísla pokoje
Pro fakturaci je nový parametr - 'REC: Faktury - maximální počet účtů pro detailní fakturu (více = souhrnná)'. V přídě, že se do faktury vybere více účtů než je daná hodnota, jsou účty sečteny dohromady (úprava řeší příliš velký text ve faktuře).
Fakturace - rozšířena funkčnost dialogu Účty pro fakturu. V dialogu se při výběru více účtů zobrazuje jejich počet a celková částka. Dále je doplněna funkce "Použít zálohu firmy" * využije se v případě kdy je zaplacena jedna velká záloha zadaná na ...
Pokladní kniha - upraveno zobrazení dotací * dotace se nyní zabrazují jako záporný výdej
V sestavách RP340, RP341 upraveno zobrazení dotací - dotace se nyní zabrazují jako záporný výdej
REC - doplněna další věková kategorie pro děti * nyní je možné definovat až 4 různé věkové kategorie dětí pro zadávání rezervací * ve výchozím stavu není zobrazování 4. kategorie dětí zapnuto
Doplněna nová tisková sestava pro POS: PD122 Druhový přehled pro vybranou platbu
Nová tisková sestava RP778 Přehled záloh s DPH
Doplněna nová sestava pro POS - PD133 - Přehled tržeb podle stolů po účtech