RSS
Databáze znalostí : Verze software > 4.3 > 4.3.1 > 4.3.1.200
Funkce "Export skupiny", která vyexportuje rezervace pro vybranou ubytovanou skupinu, je upravena tak, že exportuje i rezervace přiřazené k vybrané banketingové akci.
V případě evidence více hotelů v jedné databázi, je nyní možné generovat elektroniceké (emailem) policejní přihlášky pro jednotlivé hotely. Nastavení se provede v tabulce MHS_KONFIG přidáním k jednotlivým klíčům na konce _+číslo pokladny. Také lze změnu...
Do sestavy je doplněn tisk poznámek k rezervacím. Tisk poznámek je volitelný při vyvolání sestavy.
Nová tisková sestava pro vyčíslení slev na POS v členění: sleva (služba), pokladna, rastr.
Nová tisková sestava pro vyčíslení slev na POS v členění: sleva (služba), pokladna, druhová skupina.
V sestavě je doplněn počet dětí.
FIT - Vylepšena práce s rezervacemi s Přípravou a Úklidem * doplněno storno přípravy / úklidu pokud se vystornuje rezervace ke které toto patří * doplněno drag&drop * + další drobná vylepšení
FIT - upravena rezervace dluhodových / kurzů * cena se počítá za počet hodin ne za období * doplněn přepínač pro volbu 1x za 14 dní (kurz je např. každý sudý týden) * doplněno automatické vynechávání zavíracích dnů (nastavení se provádí v Kalendář...
Opraveno kopírování ceníků - nekopírovaly se pole se slevami pro děti
Zaplacení faktury / zálohové faktury - přidána volba Zápočtem (v systémových parametrech se číslo odpovídající platby nastaví v parametru REC_PlatbaZap, pokud není nastaveno bere se údaj z parametru REC_PlatbaZF)
Byla rozšířena funkce Hotelový účet - detail (volá se ze seznamu hotelových účtů) * doplněna záložka POS pro kontrolu POS účtů na pokoj
Fakturace - doplněno automatické vybírání fakturační řady pro daňové doklady k přiajté platbě (zdanění zálohy). Požadovaná fakturační řada musí mít nastaven option "z", toto nastavení musí být pouze u jedné fakturační řady.