RSS
Databáze znalostí : Popis tiskových sestav > POS
Doplněna nová tisková sestava Přehled tržeb podle stolů. Pro vybrané období a pokladnu zobrazí přehled realizovaných tržeb (všechny typy plateb) pode čísel stolů. X
Doplněn export dat (Manažer → Export) se všemi prodanými položkami z POS za vybrané období pro následný přenos např. do MS Excel.
Doplněn export dat POS - DETAILN SEZNAM PRODANCH POLOžEK. Zobrazuje všechny prodané položky v modulu POS za vybraný interval dnů. Slouží především k následným analýzám prodeje z POS např. v MS Excelu.
Nová tisková sestava PD130 Přehled tržeb podle stolů po druhových skupinách je detailem k sestavě PD129. V sestavě je za vybrané období pro vybranou pokladnu zobrazena tržba podle stolů se sumárním přehledem podle druhových skupin. X
Nová tisková sestava pro vyčíslení slev na POS v členění: sleva (služba), pokladna, rastr.
Nová tisková sestava pro vyčíslení slev na POS v členění: sleva (služba), pokladna, druhová skupina.