RSS
Databáze znalostí : Verze software > Zásadní změny
Nová funkce Použij zálohu firmy. * V kartě firmy, záložka obchod, doplněn checkbox VYSTAVIT ZLOHOVOU FAKTURU který přidá firmu do seznamu pro vystavení zálohové faktury. * Po vystavení a zaplacení zálohové faktury se u klientů náležících dané fir...
Seznam firem - doplněna fukce Duplicity pro hledání a spojování duplicitních záznamů. * funkce se vyvolá z hlavního dialogu seznamu firem * lze nechat vyhledat všechny duplicitní záznamy (podle jména) nebo zvolit záznam na kterém je kurzor * po...
Banka hostů - doplněna fukce Duplicity pro hledání a spojování duplicitních záznamů. * funkce se vyvolá z hlavního dialogu banky hostů * lze nechat vyhledat všechny duplicitní záznamy (podle jména) nebo zvolit záznam na kterém je kurzor * po vý...
Pokladna - doplněn nový seznam hotelových účtů. V seznamu účtů je především změněn vzhled, filtrování zobrazných účtů a je doplněno vyhledávání podle čísla účtu, čísla daňového dokladu, jména (v seznamu účtů stačí pro aktivaci vyhledávání začít "psá...
Inventury - do fyzického soupisu doplněno pole pro aktuální stav a rozdíl (rozdíl se počítá hned se při změně fyzického množství). Po založení inventury MUS BT ALESPOň JEDNOU PROVEDEN PřEPOčET INVENTURY pro dopočet aktuálního stavu. Přesné vyhodn...