RSS
Databáze znalostí : Verze software > 4.2 > 4.2.2 > 4.2.2.192
Při založení rautu z banketingové akce u požadavku strava se nastavuje datum rautu podle data zadaného u tohoto požadavku v akci.
Do seznamu akcí doplněna funkce pro editaci ubytování bez nutnosti otevření banketingové akce.
Nová sestava RR213 Blacklist pro tisk hostů s atributem blacklist
Fakturace - doplněna možnost zaplatit fakturu hotově nebo kreditní/platební kartou.
Upravena funkce pro záměnu pokojů
Rooming list, Rezervace, Pobyt - výbět z Banky hostů - doposud bylo vyhledávání jména hosta maximálně podle prvních zadaných 6 znaků, nyní je již bez interního omezení.
Editace pobytu - umožněna editace velké poznámky hosta (z banky hostů) a firmy (aktualizuje se v kartě hosta / firmy).
Editace ceníků ubytování - doplněna funkce pro hromadné zadání (vyplnění) sloupce jednou cenou.
Konfigurace ceníků ubytování - doplněno pole zaokrouhlení pro určení ceny ubytování.
Mapa hotelu - urychleno načítání mapy po změně recepce ve vícehotelovém provozu. Zpomalení se projevovalo především v provozech s větším počtem pokojů.
Při kopírování akcí se zkopírují i připojené rauty z FBS (založí se nové doklady do odpovídajících dnů podle nově zkopírované akce).
Při vkládání položek se doplňuje Druhová skupina a Rastr podle prodejní varianty dané skladové položky (pokud existuje prodejní varianta).
V konfiguraci sw lze u pokladen nastavit, zda se má na tisknutých objednávkových bonech na POS zobrazovat celková cena za daný BON. Standardně je vypnuto.
Do seznamu akcí doplněna funkce "Rekalkulace všech rautů z vybrané akce". Funkce přesune položky ze všech rautů připojených k dané akci do modulu FBS-Rekalkulace a provede rozpad do surovin (zboží). Smyslem této funkce je spočítat, co bude na dan...
V konfiguraci plateb lze k platbám typu Úvěr (Na pokoj) doplnit konkrétní číslo klienta. Daná platba při namarkování na POS se pak již na nic neptá a přímo namarkuje položky na účet daného klienta. Číslo klienta je nutné nejprve zjistit např. z e...
Do banketingových akcí doplněna "velká" interní poznámka. Tato poznámka se nikde netiskne.
Počet znaků v názvu banketingové akce byl zvětšen na 100.
Upraven výběr maséra - nabízí se jen ti kteří mají vyplněnou pracovní dobu
Doplněna možnost změnit maséra/trenéra i po checkoutu (vyúčtování, uzavření) rezervace v modulu FIT.
Inventury - do fyzického soupisu doplněno pole pro aktuální stav a rozdíl (rozdíl se počítá hned se při změně fyzického množství). Po založení inventury MUS BT ALESPOň JEDNOU PROVEDEN PřEPOčET INVENTURY pro dopočet aktuálního stavu. Přesné vyhodn...